ANBI

Dogtrailing is sinds oktober 2016 een stichting. Met de ANBI  status die wij toegekend hebben gekregen, hopen wij, samen met uw hulp nog meer eigenaren van vermiste dieren te kunnen (blijven) helpen.

Financiële gegevens

RSIN : 856779969

KVK-nummer: 66980283

Rekeningnummer: NL 46 RBRB 0943 676509

 

Overige contactgegevens

Vestigingsadres: Hoogeveenseweg 11B te Schuinesloot

Telefoon: 0523-684789 / 06-83175117

Email: info@dogtrailing.nl

 

Bestuursleden

Annemieke Westerink – Secretaris

Breton Dolleman – Penningmeester

Lenny Temmink – Voorzitter

 

Beleidsplan Stichting Dogtrailing

Beleidsplan Stichting Dogtrailing 

 

Financieel jaarverslag

2017 –

 

Overige

Statuten

Statuten Stichting Dogtrailing