Uw hond is vermist, wat nu?

Uw hond is vermist?
Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met ons via 0523-684789 of 06-83175117 (via whatsapp ook mogelijk).

Op deze pagina vindt u meer tips en informatie over wat wij nog meer aanraden om, binnen 24 uur na de vermissing,  te ondernemen. Voor specifieke tips, afhankelijk van uw hond, het ras, reden van vermissing en de omgeving, kunnen wij gerichte adviezen geven die ook kunnen bijdragen in het bespoedigen van de terugkeer van uw hond.

Let op: Gebruik het formulier op onze website en/of ons e-mailadres enkel voor speuraanvragen als u uw hond reeds via Whatsapp of telefonisch bij ons heeft aangemeld! De aanvraag via mail zal minder soms minder snel verwerkt kunnen worden namelijk.
Als uw hond al langer dan vier dagen vermist is of als u advies wenst bij de vermissing van uw huisdier ( als speuren niet meer mogelijk of wanneer er door een andere organisatie al gespeurd is bijvoorbeeld) dan kunt u ook via het formulier contact opnemen. Wij streven er naar binnen 24 uur contact met u op te nemen.

Wat kan een speurhond doen?
 • Bepalen in welke richting uw hond is weg gelopen.
 • Exact dezelfde route volgen waar uw hond heeft gelopen of in ieder geval zo nauwkeurig mogelijk (invloeden van verkeer, wind en omgeving spelen hierin een grote rol. Evenals uw en onze veiligheid, maar ook verstreken tijd).
 • Een duidelijk gebied bepalen waarin uw hond zich zeer waarschijnlijk ophoudt (of juist niet).
 • In uitzonderlijke gevallen brengen onze honden ze letterlijk tot aan de plek waar uw hond zich bevindt . (Let wel! Dit is een uitzondering, vaak is verstreken tijd, afgelegde afstand, angst en het blijven verplaatsen van de vermiste hond e.d. iets wat het neus aan neus vinden echt uitzonderlijk maakt).
 • In gevallen van langere vermissingen vanaf een zichtmelding (voorafgaande aan het speuren gecheckt, door bijvoorbeeld buurtonderzoek) starten en bevestigen of de hond er daadwerkelijk geweest is of niet. Het is mogelijk dat er niet altijd een eenduidig bevestiging of ontkenning mogelijk te geven is. Dit betreffen uitzonderingen en kunnen te maken hebben met invloeden van omgeving op het geurspoor bijvoorbeeld.

Stelt u gelijk een geurbron veilig, raak deze niet aan! Doe het kleed, de halsband of het speeltje in een plastic zak (bij voorkeur dan nog een zak eromheen) en leg hier een knoop in. Heeft u meerdere geurbronnen verpak deze dan apart.

Wat doet een speurhond niet?
 • Wij speuren niet in of in directe nabijheid, bij vermissingen/zichtmeldingen, vanaf een snelweg of spoor. Omdat dit wettelijk gezien niet toegestaan is en niet veilig is. Tenzij er een duidelijke richting in bijv. berm is waar wij (met toestemming) veilig een spoor kunnen oppakken.
 • Een speurhond kan het gedrag van uw hond niet beïnvloeden of hem vangen als we eenmaal in de buurt zijn. Derhalve is een neus aan neus uitzonderlijk en zal soms een angstige vermiste hond ook voor een speurhond weglopen.
 • Wellicht ten overvloede, een speurhond is een dier en diens gedrag dient zorgvuldig door diens begeleider geïnterpreteerd te worden, maar dit maakt ook dat er nooit een 100% garantie is, maar wij bieden wel altijd een 110% inspanning door beide partijen.

Algemene tips bij vermissingen

Licht instanties in:
Facebookpagina’s en/of groepen
 • Ginger Animal Alert
 • Waar is onze Angel
 • Lost dogs BE/NL
 • Needy dogs
 • Vermiste honden Noord-Holland
 • Share Missing Dogs
 • Meld vermiste hond
 • Vermiste en gevonden dieren
 • Help, ik mis mijn huisdier
 • Missing dogs
 • Missing/Vermiste pets/huisdieren
 • Vermiste honden, help zoeken
 • Vermiste/gevonden dieren

* er zijn er ongetwijfeld nog meer groepen en/of pagina’s maar dit is een greep uit de pagina’s met een groot bereik en/of die bij ons bekend zijn. Deze Facebook pagina’s zijn landelijk en/of per provincie verdeeld. Zij hebben vaak een zeer groot bereik, zoekteams en/of een grote groep vrijwilligers die u willen en kunnen helpen bij het terugvinden van uw hond, bijvoorbeeld met flyeren en extra opletten in de omgeving van vermissing.

Websites speciaal voor vermiste honden
Flyeren

Flyeren is naast de sociale media en instanties inschakelen één van de belangrijkste manieren om zichtmeldingen te verkrijgen en bekendheid te geven aan de vermissing. Flyers zijn makkelijk te maken via de volgende websites:

Gebruik een recente foto en goede omschrijving van uiterlijk (hoogte, kleur, etc.), karakter (angstig, vriendelijk, etc.) en bijzonderheden (opvallende uiterlijke kenmerken, halsband etc.)

Hang de posters op binnen een ruime straal (twee tot drie kilometer in woonwijk, vier tot vijf kilometer op het platteland, polder) van de plaats van vermissing en ook op druk bezochte plekken daarbuiten. Hoe groter het bereik, hoe beter! Er is voor wat betreft flyeren; er is niet zoiets als teveel flyeren.

Denk eraan om flyers op te hangen bij supermarkten, dierenartsen, benzinepompen, en andere plaatsten daar waar dagelijks veel mensen (met honden) komen. Let wel dat men niet overal zomaar flyers op mag hangen en ook niet al het bevestigingsmateriaal is toegestaan. Informeer goed wat wel en niet toegestaan is om onnodige verwijdering te voorkomen en vergeet vooral niet om de flyers na hereniging weer te verwijderen.

Kleding/voer/ auto op plek vermissing

Is uw hond in het bos weggelopen zorg er dan voor dat deze uw auto in kan en dat daar (een bekend) iemand bij aanwezig is. Maar zorg ervoor er ook iemand in het bos is, bij de plek van de vermissing. Is uw hond vanuit de tuin weggelopen, dan raden wij aan om ervoor te zorgen dat hij er ook te allen tijde weer in kan. Legt u evt. een gedragen kledingstuk met een vertrouwde geur neer op een beschutte plek. Dit als herkenning voor uw hond als hij terugkeert naar de plaats van vermissing. Ook kunt u hier wat voer bij leggen met eventueel geel zand of meel erom heen, om zo pootafdrukken te kunnen zien en te bepalen of het voer daadwerkelijk door uw hond is weg gehaald of door een muis, egel of kat bijvoorbeeld. Indien u in het bos een plek maakt, laat dan wel een briefje erbij achter met uw naam en telefoonnummer, een foto van uw hond en de melding dat deze vermist is en vooral met het verzoek of ze het willen laten liggen. Let vooral in het bos en bij losloop gebieden erop dat u een beschutte plek, wat verder van het looppad, kiest.

Pers, lokale tv, krant of buurtpreventieapp

Benader zo snel en zoveel mogelijk lokale media wanneer er zeker (bijv. middels camerabeelden vastgesteld) sprake is van diefstal of indien het een hond uit een risicogroep betreft. Honden die gestolen worden voor vecht- en fok doeleinden bijvoorbeeld. Voor jonge/aangereden honden ook zo snel mogelijk zoveel mogelijk bekendheid genereren. Plaats een foto met oproep in een plaatselijk krant. Vermeld duidelijk het gebied van de vermissing en het verzoek om als ze de hond zien contact met u op te nemen en vooral niet zelf proberen te vangen. Ook is het van belang dat men de hond niet gaat opjagen, maar op afstand volgen en te letten op welke kant de hond exact op gaat.

Hulptroepen

Ga niet (direct) met grote groepen zoeken naar de hond, dit om opjagen of verjagen te voorkomen maar ook het onnodig vervuilen van de sporen die uw hond heeft achter gelaten. Als u een speurhond wil inschakelen en er lopen vijftig mensen over datzelfde spoor is er aanzienlijk meer vervuiling dan wanneer er maar twee overheen hebben gelopen en kan dat de resultaten beïnvloeden. Als u zelf gaat zoeken roep liever niks of enkel rustig de naam van uw hond en doe dit gedoseerd. Geef de hond tijd dat als hij u hoort en/of ruikt kan bepalen waar u staat, blijf een tijdje (bijv. een kwartier) op dezelfde plek. Als uw hond in paniek is zal hij minder snel op u afkomen wanneer u ook in paniek aan het roepen bent. Hoe moeilijk het ook is,  blijf rustig en beheerst. Als mensen u willen helpen, laat deze dan strategisch het gebied door lopen (en noteer exact waar gezocht is). Liefst in tweetallen, uitgerust met voer en extra riem. Met duidelijke instructies hoe de hond te benaderen (of juist niet) als ze hem of haar zien en willen vangen.

Meldingen

Noteer bij binnenkomst van een signaleringsmelding goed de naam van de melder en zijn of haar telefoonnummer. Noteer dan de gegevens waar de hond is gezien, plaats/wijk, straatnaam, huisnummer of eventueel een herkenningspunt maar vraag ook welke richting de hond op is gelopen daarna! (indien bekend).

Chip

Vermeld nooit het chipnummer op de flyers! Enkel dat uw hond gechipt is.
Controleer of de chip is geregistreerd en dat de juiste gegevens bekend zijn bij de desbetreffende instanties. Zo niet, doe dit dan direct alsnog.

Er zijn meerdere databanken in Nederland waar de chip geregistreerd kan staan de NDG is veruit de bekendste. Hierbij nog een aantal databanken:

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via info@dogtrailing.nl of belt u met 0523-684789 / 06-83175117